Bentoproduct d.o.o. | Vijesti

USPJEŠAN POČETAK PROIZVODNJE BENTONITNOG TEPIHA BENTOCARPET 5000 (200/110)

BENTOPRODUCT je u martu 2019. godine pokrenuo komercijalnu proizvodnju novog proizvoda BENTOCARPET 5000 (200/110). Riječ je o geosintetičkom tepihu sa bentonitnom ispunom (bentonitni tepih, GCL) koji je izuzetno pogodan u izgradnji svih vrsta barijera za sprečavanje prodora fluida. BENTOCARPET se može koristiti u različitim sektorima građevinarstva i zaštite životne sredine a neke od glavnih primjena su sljedeće:

- gornji i donji brtveni slojevi i zaštitne barijere za odlagališta otpada
- uređenje nasipa i kanala, potoka, riječnih plovnih puteva, površinskih akumulacija i ribnjaka
- zaštita životne sredine (prilikom izgradnje autoputeva, željeznica, aerodroma, skladišta hemikalija i područja za tretman otpada, itd)
- brtveni slojevi za rudarski otpad, jalovišta, pepeo i sl.
- sekundarne i ostale zaštitne barijere.

BENTOCARPET je napravljen od tkanog i netkanog geotekstila provjerenog kvaliteta, između kojih se nalazi sloj vrhunskog natrijumski aktiviranog bentonita. Komponente su spojene specijalnom metodom probijanja iglama kroz sve slojeve sa ciljem postizanja visoke otpornosti na razdvajanje tkanog od netkanog geotekstila i trajno ravnomjernog rasporeda bentonita unutar bentonitnog tepiha.

BENTOCARPET je testiran i sertifikovan u Zavodu za Gradbeništvo (ZAG) iz Slovenije, nakon čega smo stekli pravo isticanja CE znaka i izdavanja Izjave o usklađenosti sa svim evropskim normama koje regulišu primjenu bentonitnih tepiha.

BENTOCARPET se trenutno koristi na projektu sanacije i rekonstrukcije željezničke pruge za teretni i putni saobraćaj na potezu Zaprešić – Zabok (Hrvatska), čiji izvođač je poznata austrijska firma „Swietelsky“.

Naš Sektor za prodaju Vam je na raspolaganju za sve informacije o karakteristikama proizvoda, uslovima prodaje i isporuke BENTOCARPET-a. Tehnička specifikacija za BENTOCARPET dostupna je na našoj web stranici, na srpskom i engleskom jeziku.

20.06.2019.