Bentoproduct d.o.o. | Proizvodi - BP GROUND

BP-Ground

OPIS PROIZVODA

Ground PLUS-G je visoko kvalitetni elektroprovodni alkalno-aktivirani granulisani bentonit koji služi za redukciju električnog otpora zemljišta u različitim sistemima za uzemljenje električnih i telekomunikacionih instalacija. To je nekorozivan granulisani proizvod koji pomiješan sa vodom bubri, ima veliku sposobnost upijanja i zadržavanja vlage što garantuje da će i u sušnijim dijelovima godine sadržaj vlage u bentonitu biti dovoljan da ispuna ima malu električnu otpornost. Ground PLUS-G ima sposobnost brzog preuzimanja vlage iz okolnog zemljišta. U sistemima za uzemljenje Ground PLUS-G se upotrebljava u obliku hidratisanih ispuna za oblaganje provodnika za uzemljenje (trake, mreže). Ispune dobiju konzistenciju guste paste, a prave se dodavanjem vode bentonitnim granulama u propisanom odnosu. Ispuna potpuno oblaže provodnike što omogućava maksimalnu redukciju otpora sistema za uzemljenje i ima potpun kontakt sa okolnim tlom. Ground PLUS-G je visoko efikasan za sve tipove zemljišta uključujući i ona sa vrlo visokom otpornošću.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Visoki kapacitet apsorpcije i zadržavanja vlage
- Ne sadrži toksične elemente i jedinjenja i ne izlužuje se
- Lako se kompaktira sa svim tipovima zemljišta
- Ima nizak specifični električni otpor
- Ne zahtijeva održavanje poslije ugradnje

UPUTSTVO ZA PRIMJENU

Proizvod je namijenjen za izradu ispuna za sva horizontalna uzemljenja. Optimalne vrijednosti električne otpornosti ispune postižu se kvašenjem bentonita sa vodom u raznim odnosima voda-granulat (0,5:1; 1:1; 2:1; do 3:1), u zavisnosti od karakteristika tla i tehničkih uslova ugradnje. Bentonit samoreguliše količinu vlage tako da u zimskom periodu otpušta vlagu u okolno zemljište, a u ljetnjem uzima vlagu iz okolnog zemljišta. Jedna vreća (25kg) Ground PLUS-G daje 22,7 l suve ispune u vidu granula.

Ground PLUS-G se koristi u sistemima za uzemljenje sa horizontalno postavljenim provodnicima (ploče, trake, mreže)
metodom nasipanja sa hidratacijom “in situ”. Preporučuje se da se ispuna ugrađuje u najmanje dva sloja čija ukupna debljina treba da iznosi 15-25cm. Prvo se iskop dobro pokvasi, a zatim se granule sipaju u iskop. Na granule se sipa voda i vrši se kompaktiranje ispune. Kada se dođe do polovine planirane debljine ispune postavlja se uzemljivač nakon čega se sipa druga polovina planirane ispune i postupak hidratacije se ponavlja. Poslije završetka postavljanja bentonitne ispune vrši se zatrpavanje prethodno iskopanim materijalom i kompaktiranje. Ne preporučuje se ugradnja na mjestima na kojima može doći do isušivanja ili smrzavanja bentonita. Preporučuje se ugradnja na dubinama većim od 80 cm.