Bentoproduct d.o.o. | Proizvodi - BP GRANULAR

B-Gran

OPIS PROIZVODA

B-Gran je granulisani bentonit visokog kvaliteta sa izuzetnim svojstvima apsorpcije vlage i kontrole neprijatnih mirisa. Proizveden je od alkalno modifikovanog bentonita izuzetne čistoće sa visokim sadržajem aktivnog minerala montmorilonita. B-Gran se najčešće koristi u proizvodnji posipa za kućne ljubimce i kao desikant, ali se može koristiti u svim drugim situacijama kada se traže prirodni mineralni materijali za apsorpciju vlage i kontrolu neprijatnih mirisa. Proizvod je izrađen u obliku finih granula u nekoliko varijanti: 0,5-2,0mm; 2,0-5,0mm i 0,5-5,0mm. Sadržaj prašine je vrlo nizak. B-Gran se može, na zahtjev kupca, izraditi i u drugim veličinama granula.

PRIMJENA

Kada se koristi kao posip za kućne ljubimce, preporučuje se da se B-Gran sipa u toaletne boksove u sloju debljine minimalno 7cm. Prilikom vršenja nužde, granule veoma brzo upijaju tekućinu i formiraju grudve koje sprečavaju dalje širenje tekućine i neprijatnih mirisa. Grudve imaju dobru čvrstoću koja omogućava da se pomoću lopatice jednostavno odstrane iz toaleta ostavljajući ostatak posipa čistim. Kao posip za kućne ljubimce B-Gran ostvaruje sljedeće funkcije:
- Vrlo efikasno apsorbuje vlagu
- Vrlo efikasno sprečava širenje neprijatnih mirisa
- Omogućava lako i jednostavno čišćenje toaleta za ljubimce
- Ne prlja krzno i šapice kućnog ljubimca
- Sprečava bujanje bakterija, gljivica i parazita
- Potpuno je prirodan materijal bez vještačkih boja i mirisa
- Ne izaziva nikakve tegobe ukoliko se proguta u manjoj količini.

Proizvodnja B-Gran u različitim veličinama granula omogućava koncipiranje posipa za kućne ljubimce u zavisnosti od očekivanog efekta prilikom primjene. Sitnije granule brže upijaju tekućinu i stvaraju pljosnatije grudve bliže površini sloja posipa nasutog u toaletni boks.