Bentoproduct d.o.o. | Proizvodi - BP FARMA

BP FARMA
BP FARMA je naša grupa proizvoda za primjenu u stočarstvu i zemljoradnji. Farma PLUS (PLUS-50 i PLUS-100) su proizvodi formulisani kao mineralni dodaci hrani za životinje sa izrazito dobrim svojstvima adsorpcije mikotoksina (posebno aflatoksina) i vezivnim svojstvima potrebnim za kvalitetnu peletizaciju hrane. Green FIELD je proizvod namijenjen oplemenjivanju tla. Naši proizvodi se izrađuju od bentonita izuzetnog kvaliteta i čistoće sa veoma velikim sadržajem aktivnog minerala montmorilonita i bez vještačkih aditiva. Naši stručnjaci će Vam rado dati dodatne informacije u vezi sa proizvodima i njihovom primjenom

POVRATAK NA VRH

Farma PLUS – program aditiva za hranu za životinje
Program aditiva za hranu za životinje sada ima tri proizvoda: Farma PLUS, Farma PLUS-50 i Farma PLUS-100 koji se međusobno razlikuju po odnosu sadržaja kalcijumskog i natrijumski aktiviranog bentonita. Naši proizvodi djelotovorno vežu sve vrste mikotoksina (od kojih najviše aflatoksin B1 i Ergot gdje ispoljava efikasnost i do 98%) i čini ih neškodljivim. Nakon što ih ovaj mineralni aditiv jednom veže, sprečava se njihova ponovna resorpcija u probavnom sistemu životinje i oni se jednostavno izbacuju u izmetu životinje čime se, u najvećoj mjeri, mikotoksini sprečavaju da ispolje svoje štetno dejstvo. Velike razlike u hemijskim strukturama različitih mikotoksina zahtijevaju posebnu pažnju kod izbora adsorbenta. Mikotoksini moraju biti vezani selektivno kako bi se omogućila normalna resorpcija hranjljivih materija.

Preventivnom upotrebom Farma PLUS (PLUS-50, PLUS-100) u velikoj mjeri štiti goveda, svinje, perad i konje od:
- odbijanja hrane
- povraćanja i dijareje
- smanjenja prinosa
- supresije imunološkog sistema
- reproduktivnih poremećaja
- oštećenja jetre, bubrega i drugih organa.


1. Farma PLUS je potpuno prirodan mineralni adsorbent izrađen iz kalcijumskog bentonita izuzetne čistoće sa vrlo visokim sadržajem aktivnog minerala montmorilonita (85-95%). Proizvod je samljeven u fini prah koji se dodaje kao djelotvoran dodatak u formulaciji hrane za sve vrste domaćih životinja. Farma PLUS čisti organizam životinja od različitih bakterija i štetnih elemenata, povoljno utiče na režim amonijaka kod preživara, poboljšava resorpciju hranjljivih sastojaka iz hrane i doprinosi povećanju prinosa. Farma PLUS se preporučuje za peletiranje stočne hrane i hrane za ribu, a takođe efikasno se može koristiti za adsorpciju mikotoksina iz hrane koja je zaražena manjom količinom mikotoksina. Preporučeno doziranje Farma PLUS je od 5kg do 20kg na 1.000kg hrane.

2. Farma PLUS-50 je potpuno prirodan mineralni adsorbent izrađen iz djelimično natrijumski modifikovanog bentonita izuzetne čistoće sa vrlo visokim sadržajem aktivnog minerala montmorilonita (85-95%). Proizvod je samljeven u fini prah koji se dodaje kao djelotvoran dodatak u formulaciji hrane za sve vrste domaćih životinja. Farma PLUS-50 se preporučuje za peletizaciju stočne hrane kod peleta koje neće dolaziti u dodir sa vodom i za adsorpciju mikotoksina kod hrane koja je zaražena visokom koncentracijom mikotoksina, a kod koje je bitno da bentonit za sebe neće vezati vitamine i minerale iz hrane. Preporučeno doziranje Farma PLUS-50 je od 5kg do 20kg na 1.000kg hrane.

3. Farma PLUS-100 je potpuno prirodan mineralni adsorbent izrađen iz natrijumski modifikovanog bentonita izuzetne čistoće sa vrlo visokim sadržajem aktivnog minerala montmorilonita (80-90%). Proizvod je samljeven u fini prah koji se dodaje kao djelotvoran dodatak u formulaciji hrane za sve vrste domaćih životinja. Farma PLUS-100 se preporučuje za peletizaciju stočne hrane kod peleta koje neće dolaziti u dodir sa vodom i za adsorpciju mikotoksina kod hrane koja je zaražena visokom koncentracijom mikotoksina i gdje se očekuju veće potrebne doze aditiva za eliminaciju mikotoksina. Preporučeno doziranje Farma PLUS-100 je od 5kg do 20kg na 1.000kg hrane. Moguća je slabije izražena pojava vezivanja male količine vitamina i minerala iz hrane kod najvećih dozvoljenih doza.

POVRATAK NA VRH

Green FIELD – prirodni mineralni dodatak za oplemenjivanje tla

Green FIELD je potpuno prirodan mineralni dodatak za primjenu u zemljoradnji i baštovanstvu u svrhu unapređenja kvaliteta tla. Izrađen je iz kalcijumskog bentonita sa visokim sadržajem aktivnog minerala montmorilonita (70-80%) i bez aditiva. Proizvod se izrađuje u prahu, sitnijim i krupnijim granulama a primjenjuje se miješanjem u određenom omjeru sa površinskim slojem zemljišta. Bentonit iz koga je izrađen Green FIELD ima izuzetno veliku moć adsorpcije vode i minerala i dugih hranjljivih sastojaka pa se miješanjem proizvoda sa tlom sprečava njegovo prerano isušivanje i ispiranje mineralnih tvari, odnosno sprečava brza degradacija tla. Green FIELD unapređuje kvalitet tla stvaranjem glineno-humusnog kompleksa i pospješuje kompostiranje.

Green FIELD se, zbog svojih specifičnih svojstava i potpuno prirodnog sastava, preporučuje za upotrebu u sljedeće svrhe:
- Mineralni dodatak za poboljšanje strukture tla
- Mineralni dodatak za poboljšanje sposobnosti tla da zadrži vodu i hranjljive sastojke, posebno kod pjeskovitog i lakog tla i tla izloženog jakom sunčevom zračenju
- Mineralni dodatak za sprečavanje truljenja i loših mirisa kod kompostiranja
- Mineralno vezivo u suspenzijama za tzv. hidro-sjetvu na padinama
- Sredstvo za piliranje (oblaganje) sjemena
- Dodatak u proizvodnji organskog i mineralnog đubriva
- Sredstvo za dekontaminaciju zagađenog tla.

POVRATAK NA VRH

Pakovanje i ambalaža
Proizvodi se pakuju u ambalažu od 30 ili 25kg (na paleti koja je zaštićena plastičnom folijom) ili u velike vreće od 1 tone.

POVRATAK NA VRH

Rok upotrebe i skladištenje
Do upotrebe držati u originalnom pakovanju u suvom skladišnom prostoru. Rok upotrebe: 3 godine.

POVRATAK NA VRH

Kontrola kvaliteta
Proizvodi ispunjavaju sve zahtjeve koje propisuju standardi EU i podvrgava se redovnoj kontroli kvaliteta i zdravstvene ispravnosti. BENTOPRODUCT DOO posluje u skladu sa ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.

POVRATAK NA VRH

Kontakti
Za sve informacije u vezi sa primjenom proizvoda obratite se Aleksandru Ubiparipu, glavnom koordinatoru za grupu proizvoda BP FARMA, aleksandar.ubiparip@bentoproduct.ba  

Za sve informacije komercijalne prirode obratite se Nenadu Radanoviću, rukovodiocu Sektora prodaje nenad.radanovic@bentoproduct.ba , +387 66 001 563

POVRATAK NA VRH