Bentoproduct d.o.o. | Proizvodi - BENTOPROCARBO

BP CLARIS
Poštovani proizvođači vina i voćnih sokova, pred Vama je kratka prezentacija naše nove linije proizvoda BP CLARIS. Na ovaj način ćemo Vas upoznati sa rezultatima aktivnosti na razvoju naših vrhunskih proizvoda za bistrenje vina i voćnih sokova, a koji su proizvedeni od pažljivo odabranog visokokvalitetnog bentonita sa preko 90% montmorilonita kao aktivnog minerala koji igra ključnu ulogu u procesu bistrenja.

Prvi proizvod linije BP CLARIS koji će se pojaviti u komercijalnoj prodaji je Claris-p, bentonit za bistrenje vina i voćnih sokova, a koji ćemo Vam ponuditi u nekoliko različitih formulacija (Claris-p, Claris-p30, Claris-p50, Claris-p70) kako biste putem laboratorijskih ispitivanja i industrijskih proba utvrdili koji od naših proizvoda najbolje odgovara Vašim potrebama. Naš stručni tim će Vas sa zadovoljstvom uputiti u osnovne karakteristike proizvoda kako biste znali na šta treba da obratite posebnu pažnju prilikom analiza i proba i kako biste uz pomoć naših vrhunskih proizvoda ostvarili Vaše vizije i ciljeve.

Sva ispitivanja na moštu i vinima urađena su u skladu sa zahtjevima Međunarodnog enološkog kodeksa (IOC).

POVRATAK NA VRH

Claris-p
Bentonit iz koga se proizvodi Claris-p eksploatiše se pažljivim odabirom sa ležišta okruženog netaknutom prirodom u blizini Šipova (BiH) i pod našim strogim stručnim nadzorom. Zalihe visokokvalitetnog bentonita garantuju dugoročnu i stabilnu isporuku ujednačenog vrhunskog kvaliteta proizvoda. Sadržaj montmorilonita u našem bentonitu je iznad 90%, a nivo netopivih materija je ispod 1%.

Claris-p je sredstvo za bistrenje vina izrađeno od bentonita izuzetne čistoće i vrhunskog kvaliteta sa izuzetno niskim sadržajem rastvorljivog gvožđa (manje od 0,015%). Naši proizvodi su višestruko i detaljno ispitani u sertifikovanim laboratorijama u EU na sadržaj elemenata koji mogu štetno da utiču na zdravlje ljudi i na kvalitet vina i voćnih sokova. Svi dobijeni rezultati su izuzetno povoljni i potpuno ispunjvaju sve zahtjeve Međunarodnog enološkog kodeksa i aktuelnih propisa EU kojima se reguliše upotreba aditiva u prehrambenoj industriji. Mikrobiološki testovi su dio redovne procedure kontrole kvaliteta a bentonit iz koga se proizvodi Claris-p se ispituje i na sadržaj dioksina. Naši proizvodi u potpunosti ispunjavaju najstrože uslove za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine.

Claris-p se proizvodi u četiri različite formulacije:

1. Claris-p: kalcijumski bentonit vrhunskog kvaliteta sa sadržajem montmorilonita preko 90% namijenjen, prije svega, za tretman vinskog mošta. Proizvodi vrlo nizak i kompaktan talog. Preporučene doze za odlične efekte su obično 100-200g/100l u zavisnosti od konkretne sorte, berbe i drugih uslova.

2. Claris-p30: kombinovani kalcijumski i natrijumski bentonit vrhunskog kvaliteta namijenjen za proteinsku stabilizaciju vinskog mošta i vina. Proizvodi vrlo nizak i kompaktan talog. Preporučene doze za odlične efekte su 70-120g/100l, a po potrebi i više.
Claris-p i Claris-p30 se preporučuju kod bistrenja (predbistrenja) u vinskom moštu prije fermentacije ili u početnoj fazi fermentacije (drugi ili treći dan nakon početka fermentacije) kako bi se finalno bistrenje i stabilizacija mogli izvršiti sa manjom dozom sredstva za bistrenje.

3. Claris-p50: kombinovani kalcijumski i natrijumski bentonit vrhunskog kvaliteta namijenjen za efektivno bistrenje i proteinsku stabilizaciju vina. Preporučene doze za odlične efekte su 50-100g/100l, po potrebi i više.

4. Claris-p70: kombinovani kalcijumski i natrijumski bentonit vrhunskog kvaliteta namijenjen za intenzivno bistrenje i proteinsku stabilizaciju vina. Preporučene doze za odlične efekte su 30-90g/100l, po potrebi i više.

Claris-p se prije dodavanja u mošt ili vino mora hidratizovati u vodi. Preporučuje se korišćenje destilovane vode zagrijane na oko 50°C. Detaljno uputstvo za hidratizaciju pronađite u tehničkom listu. Svaka od formulacija ima izuzetan kapacitet bistrenja u odnosu na slične konkurentske proizvode zbog čega je vrlo važno provesti test određivanja optimalnog doziranja da bi se iskoristile sve prednosti naših proizvoda sa ciljem postizanja optimalnih efekata bistrenja na ekonomičan način.

Naši proizvodi su formulisani na način da zadovolje očekivanja i najzahtjevnijih proizvođača vina i voćnih sokova. U zavisnosti od pristupa proizvođača vina naši proizvodi omogućavaju kreiranje optimalne kombinacije za bistrenje u moštu prije fermentacije, za bistrenje u početnoj fazi fermentacije i finalno bistrenje i stabilizaciju nakon završene fermentacije.

POVRATAK NA VRH

Rezultati ispitivanja

Rezultati dosadašnjih ispitivanja na moštu i vinima pokazuju da je Claris-p vrhunski proizvod u svojoj klasi kada je riječ o efektivnosti uklanjanja termolabilnih bjelančevina i da se može svrstati u red najboljih proizvoda ove vrste koji se nude na tržištu. Navešćemo samo neke rezultate uporednih ispitivanja koja su provedena sa Claris-p50 na jako nestabilnom uzorku vina (Traminac, berba 2012) prilikom kojih je Claris-p50 ispitivan uporedo sa četiri konkurentska proizvoda koji spadaju u red najboljih na evropskom tržištu .

  • Claris-p50 prilikom hidratizacije u vodi stvara dugotrajno homogen i viskozan gel bez ikakvog taloga ili izdvajanja nečistoća i poslije 7 dana odležavanja. Claris-p50 zbog izuzetno visokog sadržaja aktivnog minerala zahtijeva nešto veću količinu vode za hidratizaciju (10-15 dijelova vode). Claris-p50 se sada proizvodi u praškastom obliku a u toku je i razvoj istih proizvoda u obliku granula i specijalnog aglomerata koji će poboljšati karakteristike miješanja i otapanja proizvoda u vodi.
  • Claris-p50 je ispitivan na efektivnost uklanjanja termolabilnih bjelančevina pomoću fosfomolibdenske kiseline (Bentotest). Ustanovljeno je da je potpuni efekat bistrenja jako nestabilnog uzorka vina (Traminac 2012) postignut sa svega 60-70g/100l dok su potrebne doze kod nekih konkurentskih proizvoda za bistrenje istog uzorka išle i preko 100g/100l. Kod ispitivanja na jednostavnijem uzorku (Welsh Riesling 2011 koji je usljed odležavanja djelimično spontano izbistren), potrebne doze Claris-p50 za potpuni efekat bistrenja i stabilizacije nisu prelazile 30g/100l.
  • Claris-p50 je ispitivan na % taloga 3 dana nakon potpunog bistrenja da bi se ispitao potencijalni gubitak određene količine vina kao posljedice stvaranja taloga prilikom bistrenja. Na Tramincu 2012 dobijen je vrlo kompaktan talog 4-5% dok je kod nekih konkurentskih proizvoda talog na istom uzorku išao i do 11%.
  • Claris-p50 je ispitivan na zamućenost vina 3 dana nakon bistrenja. Svi dobijeni rezultati na Tramincu 2012 su slični ili bolji u odnosu na najbolje evropske proizvode u istoj klasi.
  • pH za Claris-p50 je oko 10 kao i kod većine konkurentskih proizvoda.
  • Claris-p50 je ispitivan na nepoželjan uticaj na miris vina (Triangl test) u dozi potrebnoj za potpuni efekat bistrenja i pokazao je odlične rezultate. Claris-p50 zbog povoljnog (manjeg) doziranja sprečava štetan uticaj bentonita na senzorna svojstva vina.
  • Claris-p50 je pokazao vrhunske performanse prilikom proba bistrenja i stabilizacije voćnih sokova.

POVRATAK NA VRH

Pakovanje i ambalaža
Claris-p se proizvodi i distribuiše u posebno odabranoj i dizajniranoj ambalaži koja sprečava štetan uticaj vlage, sunca i mirisa na kvalitet proizvoda, u pakovanjima od 200g, 1kg, 5kg i 20kg.

POVRATAK NA VRH

Kontakti
Glavni koordinator za grupu proizvoda BP CLARIS je Irena Bijelić koju možete kontaktirati u vezi sa svim pojedinostima oko distribucije uzoraka i proizvoda:

Irena Bijelić
+387 51 225 210
+387 65 519 214
irena.bijelic@bentoproduct.ba

POVRATAK NA VRH