Bentoproduct d.o.o. | Proizvodi - BENTOPROCARBO

BENTOPROCARBO (BPC-20, BPC-25, BPC-30, BPC-35, BPC-A)BENTOPROCARBO je naziv za grupu proizvoda za upotrebu u livarstvu a koji su u osnovi mješavina alkalno aktiviranog bentonita visokog kvaliteta i nosilaca sjajnog ugljika. BENTOPROCARBO se proizvodi isključivo od prirodnih sirovina i njegova upotreba nema nedozvoljenog negativnog uticaja na propisane radne uslove u livnici ili na životnu sredinu.

BENTOPROCARBO se koristi kao vezivo i nosilac sjajnog ugljika za pripremu pješčanih kalupa za livenje sivog i nodularnog liva. Neki od očkivanih efekata upotrebe BENTOPROCARBO:

- Poboljšana površina odlivka
- Visoka preciznost dimenzija
- Snižen nivo grešaka i otpada
- Poboljšana ekonomičnost livenja.