Bentoproduct d.o.o. | O nama

1. ČINJENICE

BENTOPRODUCT je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom proizvoda na bazi visokokvalitetnog bentonita. U neposrednoj blizini proizvodnog pogona raspolažemo sirovinskom bazom od preko 5 miliona tona sirovog bentonita sa sadržajem montmorilonita od 70 do 95%. Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju od oko 50.000 tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Postojeća infrastruktura i potencijal ležišta sirovine omogučavaju značajno povećanje kapaciteta i ulaganje u nove proizvodne linije.

2. ORGANIZACIJA

Sjedište BENTOPRODUCT-a je u Banjaluci (Republika Srpska, BiH), a proizvodni pogon je smješten u Šipovu, u neposrednoj blizini ležišta sirovine (80km od Banjaluke).

BENTOPRODUCT je organizovan u nekoliko sektora:
- Sektor za proizvodnju
- Sektor za kontrolu kvaliteta i razvoj
- Sektor za prodaju
- Sektor za finansije i računovodstvo
- Sektor za opšte i pravne poslove

Svaki sektor ima službe za svaku od aktivnosti koje se unutar njega odvijaju.

Pored redovne organizacije u vidu sektora i službi, a zavisno od aktuelnih zadataka i prioriteta formiraju se i različiti stručni multidisciplinarni timovi u koje se po potrebi uključuju i spoljni saradnici.

3. TEHNOLOGIJA

Proizvodni pogon je projektovan na osnovu savremenih naučnih saznanja o optimalnim tehničko-tehnološkim rješenjima za preradu bentonita. Svakom pojedinom segmentu prerade je posvećena posebna pažnja i kod projektovanja tehnološkog procesa i kod izbora opreme i uređaja.

Upravljanje i kontrola proizvodnim procesom integrisano je u centralni elektronski sistem. Izvrstan bentonit u kombinaciji sa pažljivo odabranim drugim komponentama i aditivima koji ulaze u sastav proizvoda i kompjuterski preciznim upravljanjem svim fazama proizvodnje omogućavaju visok stepen kontrole nad svim bitnim parametrima koji kreiraju prepoznatljiv vrhunski kvalitet naših proizvoda.

Raspolažemo svim pretpostavkama da možemo da kreiramo i proizvode u skladu sa specifičnim zahtjevima naših kupaca.

4. PROIZVODI

BENTOPRODUCT u svom asortimanu ima sljedeće grupe proizvoda prema njihovoj namjeni:

- BENTOPRO i BENTOPROCARBO, za primjenu u livarstvu
- BENTOPRODRILL, za primjenu u bušaćim radovima
- BENTOPROSEAL, za primjenu u građevinarstvu
- BP CLARIS, za primjenu u prehrambenoj industriji (sredstva za bistrenje vina i voćnih sokova)
- BP FARMA, za primjenu u poljoprivredi (aditivi za stočnu hranu i tretman zemljišta)

U svakoj grupi imamo nekoliko različitih proizvoda ali su svi bazirani na izvrsnom kvalitetu bentonita i drugih komponenti kao i na naprednoj tehnologiji proizvodnje.

Recepture za proizvodnju su pažljivo sastavljene a moderna kompjuterizovana linija sa suvo miješanje prahova obezbjeđuje precizno doziranje svih komponenti i izuzetnu stalnost kvaliteta naših proizvoda.

5. RAZVOJ

Razvojni tim BENTOPRODUCT-a čine stručnjaci iz nekoliko evropskih država. Svi oni posjeduju bogata iskustva u proizvodnji i primjeni proizvoda na bazi bentonita i rade na programima čija realizacija omogućava brzo pozicioniranje BENTOPRODUCT-a u sam vrh evropskih proizvođača u ovoj industriji.

BENTOPRODUCT stalno ulaže u poboljšanje postojećih proizvoda i razvoj novih proizvoda i tehnologija.

6. KVALITET

Koncept rigorozne kontrole kvaliteta zasnovan je na pet nivoa kontrole:
- Kontrola kvaliteta ulaznih sirovina
- Procesna kontrola
- Kontrola kvaliteta gotovog proizvoda
- Kontrola kvaliteta u primjeni
- Potvrđivanje rezultata od strane eksternih akreditovanih laboratorija.

Moderno opremeljena i dobro organizovana laboratorija i dobro obučen stručni kadar nam omogućavaju da redovno radimo četiri nivoa kontrole dok se peti nivo odnosi na provjeru rezultata u eksternim laboratorijama.

BENTOPRODUCT je sertifikovan od strane sertifikacijske kuće TÜF za ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 (Sistem upravljanja zaštitom životne sredine) i OHSAS 18001:2007 (Sistem upravljanja zaštitom na radu). Intenzivno radimo na pripremi za uvođenje ISO 26001:2010 (Smjernice za društveno odgovorno poslovanje).

7. VRIJEDNOSTI

Želimo da sa našim kupcima gradimo poslovni odnos koji je usmjeren ka prepoznavanju zajedničkih ciljeva i interesa, koji potiče zajedničko traženje rješenja za eventualne poteškoće i probleme i koji naročito stimuliše saradnju na nivou tehnologija.
Želimo da naši proizvodi, po kvalitetu i organizaciji isporuke, kontinuirano nadmašuju očekivanja naših kupaca.
Želimo da putem izgradnje partnerskih odnosa sa dobavljačima obezbijedimo vrlo visok kvalitet ulaznih materijala, energenata i usluga i time stvaramo bitne pretpostavke za postizanje i održavanje vrhunskog kvaliteta naših proizvoda.
Kupci i dobavljači: BENTOPRODUCT je poželjan poslovni partner.

Želimo da sa zaposlenima gradimo odnos zasnovan na međusobnom povjerenju i da, vodeći računa o njihovim različitim potrebama, postignemo i održavamo izuzetan radni ambijent u kome će svaki pojedinac imati mogućnost da ispolji svoje najbolje radne kvalitete i sposobnosti.
Želimo da potičemo efikasan, efektivan, konstruktivan i kreativan pristup izvršavanju radnih zadataka i da time omogućimo stalni razvoj i inovativnost u procesu rada.
Zaposleni: Za BENTOPRODUCT vrijedi raditi.

Želimo da razvijamo svijest menadžmenta i zaposlenih o potrebama lokalne i šire društvene zajednice i da budemo natprosječno senzitivni kada je riječ o prepoznavanju adekvatnih načina pružanja podrške za rješavanje aktuelnih problema u zajednici.
Društvena zajednica: BENTOPRODUCT razumije probleme i pomaže u njihovom rješavanju.

Ukupno poslovanje BENTOPRODUCT-a je zasnovano na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema sa ciljem totalnog zadovoljenja zahtjeva, potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana uz poštovanje važećih propisa i uz optimalne troškove poslovanja. Mi želimo da kontinuirano ulažemo u nove proizvodne tehnologije i osvajamo nova tržišta ostvarujući natprosječne poslovne rezultate uz poštovanje strogih normi poslovnog morala.
Investitori i finansijske institucije: BENTOPRODUCT je zaista vrijedan naše podrške.